“Compliance norm is niet zo moeilijk”, Whitepaper Bernadette van Pampus

In mei 2019 heb ik als expert auditor voor de certificeringsorganisatie CBCT het whitepaper ‘Compliance is niet zo moeilijk’ geschreven. Dit whitepaper geeft uitleg aan het begrip, de verschillende aspecten van en een toelichting op het toetsen van de compliance norm.

Met de komst van Kwaliteit in Beeld in 2018, het Certificeringskader bibliotheekwerk, cultuur en taal, is ook de norm Compliance in 2018 in werking getreden. Onder compliance wordt verstaan: ‘het voldoen aan wet- en regelgeving en interne gedragsregels van de organisatie’. Het gaat hier dus om meer dan alleen maar landelijke wet- en regelgeving. Het gaat ook om naleving van eisen van stakeholders, eigen bedrijfsregels en gedragscodes. Interne gedragsregels bevatten onder meer regels met betrekking tot integere bedrijfsvoering.
Ook al wordt de wet- en regelgeving niet overtreden, de organisatie kan wel schade oplopen (imago van onbetrouwbaarheid, niet transparant, etc.).

Hoe moet ik met het vraagstuk ‘Compliance management’ omgaan?

Wanneer tijdens een audit blijkt dat een organisatie niet ‘ in-compliance’ is, is een eerste stap het onderwerp compliance management te behandelen als beleidsvraagstuk. De organisatie kan zo voor zichzelf vaststellen hoe ze met het vraagstuk compliance management om wil gaan en hoe ze het uit wil dragen. Ontwikkel als organisatie een visie op compliance management en neem het dus op in het beleid van de organisatie. In de praktijk wordt bij compliance vaak de gedragsmatige kant van het vraagstuk vergeten. Ethiek en integriteit zijn onderdeel van compliance management. Het is van belang ook deze regels en afspraken zwart op wit te zetten.

Maak van Compliance geen obstakel

De compliance-norm kan overweldigend overkomen. Er is een hoop waar je aan moet denken. Maar een goede voorbereiding op de compliance check kan het wel overzichtelijk maken.  Stel verantwoordelijkheden als ook bevoegdheden vast en zet ze op papier. Op die manier creëer je overzicht en wordt het onderdeel compliance geen obstakel.

In het whitepaper ‘Compliance’ dat ik vanuit BVP Organisatieadvies heb geschreven krijg je meer inzicht in wat de compliance norm voor jouw organisatie kan betekenen

Download hier het Whitepaper:
>> Whitepaper Bernadette van Pampus Compliance is niet zo moeilijk – BVP Organisatieadvies mei 2019

www.certificeringsorganisatie.nl