Hetgeen onderstaand wordt vermeld is van toepassing op de gehele website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door een derde partij in opdracht van BVP Organisatieadvies. BVP Organisatieadvies doet er alles aan wat in haar vermogen ligt om de website zo volledig, actueel en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Voor mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheden kan BVP Organisatieadvies geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kan aan de inhoud van de website enig recht worden ontleend.
Alle teksten en het beeldmateriaal en de wijze waarop deze op de site worden getoond vallen onder het auteursrecht en/of andere wettelijke beschermingsvormen van intellectueel eigendom. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door BVP Organisatieadvies.

Alle rechten voorbehouden.