Veel organisaties spelen met de vraag “Wat is de toegevoegde waarde van een interne audit’? De interne audit is een krachtig instrument om te beoordelen of de organisatie intern ‘goed zit’. Op basis van de interne audit toets ik normen en inventariseer knelpunten. Hiermee komt het managementsysteem weer op niveau.

De meeste kwaliteitsnormen eisen dat u periodiek een interne audit uitvoert. U kunt een audit uitvoeren ter verbetering van de effectiviteit en efficiency van de processen. Maar ook voor het vaststellen of en in hoeverre het kwaliteitsmanagementsysteem nog aan de eisen uit de ISO 9001 norm voldoet. Voor het vaststellen van welke aspecten binnen het primaire proces, de ondersteunende processen en de besturingsprocessen extra aandacht nodig hebben is een interne audit ook een geschikte methode.

Een kast vol ordners of een hypermodern automatiseringssysteem is niet de garantie voor een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem. Een kwaliteitsmanagementsysteem bestaat bij de gratie van toetsing. Met mijn ruime ervaring als ontwikkelaar van kwaliteitsmanagementsystemen kan ik als auditor vanuit een ander perspectief naar een kwaliteitsmanagementsysteem kijken.

Loopt u tegen het onafhankelijkheidsdillemma aan voor het uitvoeren van de interne audit? Overweeg dan om een interne auditor in te huren. Ik kan putten uit een ruime ervaring als auditor bij verschillende organisaties.