Hoe blijft u op de hoogte van de effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem? De periodieke managementreview gaat u hierbij helpen. Met de juiste metingen en evaluaties stelt u snel vast of u de doelstellingen behaalt.

Op basis van deze informatie organiseert u jaarlijks de managementreview. De management review is een overleg van de directie over het kwaliteitsmanagementsysteem

U probeert tijdens de managementreview de rode draad in uw kwaliteitsmanagementsysteem te volgen. Met de resultaten van deze managementreview bent u in staat om uw beleid en/of doelstellingen gericht en effectief aan te passen.

Dus, wilt u de belangrijke stap zetten en op de hoogte blijven van de effectiviteit van uw kwaliteitsmanagementsysteem? Dan help ìk u de managementreview voor te bereiden, begeleid de uitvoering en adviseer over de te nemen maatregelen.

Neem contact op over de mogelijkheden die BVP Organisatieadvies kan bieden.