De woordmerken, logo’s, huisstijlelementen en foto’s die gebruikt en vertoond worden op deze website, zijn geregistreerde of niet-geregistreerde merken van BVP-Organisatieadvies te Amsterdam en mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BVP-Organisatieadvies niet gebruikt, gekopieerd, verhandeld, verveelvoudigd c.q. openbaar gemaakt worden.

Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Mr. Drs. B.J.M. (Bernadette) van Pampus